กิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดย การเข้าถึงสื่อร้านค้าReplay- Grand Final
  • English
  • ไทย

อนุสรณ์ งามฤทธิ์

SSL Team THAILAND
โกลด์คัพ SSL RK SSL RK
สถานะ
C
กัปตันเรือเล็ก
ลูกทีม
ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ
170 65 31

อนุสรณ์ งามฤทธิ์

SSL Team THAILAND
โกลด์คัพ SSL RK SSL RK
สถานะ
C
กัปตันเรือเล็ก
ลูกทีม
ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ
170 65 31

ประวัติย่อ


เริ่มเล่นกีฬาเรือใบตอนอายุ 10 ขวบ โดยการเเนะนำจากคุณพ่อ โดยเริ่มจากเรือใบประเภท optimist จากหมวดเรือใบเยาวชนแห่งประเทศไทย JSST ได้รับเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เรือใบประเภท optimist การแข่งขัน IODA อาเซี่ยน optimist ปี 2008 หลังจากจบ optimist เริ่มเล่นเรือใบเดียวประเภท laser 4.7 ได้รับเลือกเข้าแข่งขันเรือใบรายการ laser 4.7 Youth World Championship ปี 2010 ด้วยความจำกัดทางด้านร่างกายจึงเปลี่ยนเรือ เป็น 420, 470 โดยเริ่มต้นจากการเป็น นายเรือ และจบสุดท้ายที่การเป็นลูกเรือ ของเรือใบ 470 นอกจากนี้ยังเป็นนักแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกอีกมากมาย เช่น Nacra15, Hobie16, Nacra17, F18, F20, 29er, Platu25, Fareast26, Fareast28R, Swan31, Swan42, RC44, TP52

ผลคะแนนที่ดีที่สุด


อันดับ กิจกรรม เมือง, ประเทศ ระดับ วันที่
1 Thailand Championship , THA Swan42 2017
1 Thailand Championship , THA Platu25 2019
3 Fareast 28R Sea Games , Match Racing 2019
2 Qualifying Series SSL Gold's Cup Grandson, SWE SSL RC 44 2022
7 Super Series , TP52 2022

หมายเหตุ

* C = ได้รับยืนยันการคัดเลือกแล้ว TBC = การคัดเลือกที่ได้รับการยืนยัน