กิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดย การเข้าถึงสื่อร้านค้าReplay- Grand Final
  • English
  • ไทย

ซีรี่ส์ที่ผ่านการคัดเลือก | รอบที่ 5 | กลุ่มที่ 8

14-17 กรกฎาคม 2022 | สวิตเซอร์แลนด์

UKR

ยูเครน

THA

ประเทศไทย

KOR

เกาหลี

SGP

สิงคโปร์

ผลลัพธ์โดยรวม

1
UKR UKR
3*
2
4
4
4
23
2
THA THA
3
3
3
3
3
23
3
SGP SGP
1
4
2
1
2
12
4
KOR KOR
2
1
1
2
1
11
* -1 บทลงโทษสำหรับการลงทะเบียนล่าช้า