กิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดย การเข้าถึงสื่อร้านค้าReplay- Grand Final
  • English
  • ไทย
ช่วงรอบคัดเลือก
2022
รอบ QS 1 19-22 พฤษภาคม
รอบ QS 2 01-03 มิถุนายน
รอบ QS 3 07-12 มิถุนายน
รอบ QS 4 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม
รอบ QS 5 14-17 กรกฎาคม
การแข่งขันรอบสุดท้าย
2023
1/32 รอบชิงชนะเลิศ 10-13 พฤศจิกายน
1/16 รอบชิงชนะเลิศ 16-20 พฤศจิกายน
1/8 รอบชิงชนะเลิศ 21-25 พฤศจิกายน
1/4 รอบชิงชนะเลิศ 27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม
1/2 รอบชิงชนะเลิศ 02 ธันวาคม
FINAL 03 ธันวาคม
SSL Global Circuit
2024
TBD
TBD

กำหนดการและผลการแข่งขัน

เล่นซ้ำ

รอบ QS 5

กลุ่ม 8 - การแข่งขัน 1

12:55

14 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าแข่งขัน

UKR UKR
THA THA
KOR KOR
SGP SGP

คะแนน

3*
3
2
1
เล่นซ้ำ

รอบ QS 5

กลุ่ม 8 - การแข่งขัน 2

14:05

14 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าแข่งขัน

SGP SGP
THA THA
UKR UKR
KOR KOR

คะแนน

4
3
2
1
เล่นซ้ำ

รอบ QS 5

กลุ่ม 8 - การแข่งขัน 3

11:05

15 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าแข่งขัน

UKR UKR
THA THA
SGP SGP
KOR KOR

คะแนน

4
3
2
1
เล่นซ้ำ

รอบ QS 5

กลุ่ม 8 - การแข่งขัน 4

13:28

16 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าแข่งขัน

UKR UKR
THA THA
KOR KOR
SGP SGP

คะแนน

4
3
2
1
เล่นซ้ำ

รอบ QS 5

กลุ่ม 8 - การแข่งขัน 5

14:35

16 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าแข่งขัน

UKR UKR
THA THA
SGP SGP
KOR KOR

คะแนน

4
3
2
1
เล่นซ้ำ

รอบ QS 5

กลุ่ม 8 - การแข่งขัน 6

11:05

17 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าแข่งขัน

THA THA
UKR UKR
KOR KOR
SGP SGP

คะแนน

8
6
4
2