การเลือก

Confirmed Athletes

Potential Team Position

Boat
1
BOW
Anusorn Ngamrit
2
MID-BOW
Sanont Khaisaeng
3
PIT
Nichapa Waiwai
4
GRINDER
John Scott Heinecke
5
TRIMMER
Nut Butmarasri
6
TRIMMER
Dylan Whitcraft
7
MAIN TRIMMER
Navee Thamsoontorn/ Chusit Punjamala
8
HELM
9
TACTICIAN
Don Whitcraft
10
CAPTAIN
Noppakao “Nai” Poonpat
11
FLOATER
Suthon Yampinid
1
BOW
Anusorn Ngamrit
2
MID-BOW
Sanont Khaisaeng
3
PIT
Nichapa Waiwai
4
GRINDER
John Scott Heinecke
5
TRIMMER
Nut Butmarasri
6
TRIMMER
Dylan Whitcraft
7
MAIN TRIMMER
Navee Thamsoontorn/ Chusit Punjamala
8
HELM
9
TACTICIAN
Don Whitcraft
10
CAPTAIN
Noppakao “Nai” Poonpat
11
FLOATER
Suthon Yampinid

SQUAD

Noppakao “Nai” Poonpat Dylan Whitcraft
Don WhitcraftSophia Montgomery
Navee Thamsoontorn Nut Butmarasri
Anusorn NgamritSanont Khaisaeng
Nichapa WaiwaiJohn Scott Heinecke
Chusit Punjamala Suthon Yampinid