กิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดย การเข้าถึงสื่อร้านค้าReplay- Grand Final
  • English
  • ไทย

นักกีฬาที่ได้รับการยืนยันแล้ว

 

นพเก้า “นาย” พูนพัฒน์

 

ดิแลน วิทคราฟท์

 

ดอน วิทคราฟท์

 

โซเฟีย มอนต์โกเมอรี่

 

นาวี ธรรมสุนท

 

ณัฏฐ์ บุตรมาราศรี

 

อนุสรณ์ งามฤทธิ์

 

สานนท์ ไขแสง

 

ณิชาภา ไวไว

 

อเล็กซานเดอร์ อมาริต เฟรเฟล

 

จอห์น สก็อตต์ ไฮเนคกี้

 

ชูสิทธิ์ ปัญจมาลา

 

สุธน แย้มพินิจ

ตำแหน่งทีมภาคทฤษฎี

Boat
1
ส่วนหน้าของตัวเรือ
อนุสรณ์ งามฤทธิ์
2
ส่วนกลางของตัวเรือ
สานนท์ ไขแสง
3
ที่นั่งควบคุม
ณิชาภา ไวไว
4
เครื่องปั่น
จอห์น สก็อตต์ ไฮเนคกี้
5
ผู้ควบคุมใบเรือ
ณัฏฐ์ บุตรมาราศรี
6
ผู้ควบคุมใบเรือ
ดิแลน วิทคราฟท์
7
ผู้ควบคุมใบใหญ่
ชูสิทธิ์ ปัญจมาลา
8
หางเสือเรือ
นพเก้า “นาย” พูนพัฒน์
9
ผู้วางกลยุทธการแข่งขัน
ดอน วิทคราฟท์
10
กัปตัน
นพเก้า “นาย” พูนพัฒน์
11
ตัวลอยน้ำ
อเล็กซานเดอร์ อมาริต เฟรเฟล
1
ส่วนหน้าของตัวเรือ
อนุสรณ์ งามฤทธิ์
2
ส่วนกลางของตัวเรือ
สานนท์ ไขแสง
3
ที่นั่งควบคุม
ณิชาภา ไวไว
4
เครื่องปั่น
จอห์น สก็อตต์ ไฮเนคกี้
5
ผู้ควบคุมใบเรือ
ณัฏฐ์ บุตรมาราศรี
6
ผู้ควบคุมใบเรือ
ดิแลน วิทคราฟท์
7
ผู้ควบคุมใบใหญ่
ชูสิทธิ์ ปัญจมาลา
8
หางเสือเรือ
นพเก้า “นาย” พูนพัฒน์
9
ผู้วางกลยุทธการแข่งขัน
ดอน วิทคราฟท์
10
กัปตัน
นพเก้า “นาย” พูนพัฒน์
11
ตัวลอยน้ำ
อเล็กซานเดอร์ อมาริต เฟรเฟล

ทีม

นพเก้า “นาย” พูนพัฒน์ดิแลน วิทคราฟท์
ดอน วิทคราฟท์โซเฟีย มอนต์โกเมอรี่
นาวี ธรรมสุนทณัฏฐ์ บุตรมาราศรี
อนุสรณ์ งามฤทธิ์สานนท์ ไขแสง
ณิชาภา ไวไวจอห์น สก็อตต์ ไฮเนคกี้
ชูสิทธิ์ ปัญจมาลาอเล็กซานเดอร์ อมาริต เฟรเฟล
สุธน แย้มพินิจ